Regisztráció Kosár 0 Ft
PL3949
Összehasonlít

Plum Disinfector 85% kézfertőtlenítő gél 500 ml pumpás flakon

Márka:
Plum
Mennyiségi egység:
db
Plum Disinfector 85% kézfertőtlenítő gél 500 ml pumpás flakon Plum Disinfector 85% kézfertőtlenítő gél 500 ml pumpás flakon
  • Alapadatok
  • Leírás és adatok
  • Kapcsolódó termékek
  • Hasonló termékek
  • Blog
  • Letöltések
Cikkszám
Szín
Készlet info
Bruttóár
Opciók
PL3949
Rendelhető
2 590 Ft
Hívás kérése
Részletes leírás

85% etanol alapú, 6% IPA tartalmú fertőtlenítő gél. Baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus) hatású kézfertőtlenítő gél, mely megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Ápolja, nem engedi a bőrt kiszáradni. A termék megfelel az európai szabványoknak (EN12054, EN1500). Bőrgyógyászatilag tesztelt. Használatát ajánljuk az egészségügy, élelmiszeripar és a vendéglátóipar területén is. Megbízhatóan fertőtlenít víz és szappan nélkül is. Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! Biocid hatóanyag: etanol (68,18%, CAS: 64-17-5), izopropil-alkohol (13,1%, CAS: 67-63-0) Egyéb összetevők: glicerin, terc-butil-alkohol, 2 amino-2 metilpropanol, poliakrilsav, víz Veszélyes összetevők: izopropil-alkohol, terc-butil-alkohol Antimikrobális spektrum: baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus) Terméktípus: PT1 Alkalmazási terület: Higiénés kézfertőtlenítő Formuláció: gél Felhasználói kör: lakossági, professzionális Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A készítményt hígítatlanul kell alkalmazni. Kb. 3 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercig alaposan el kell dörzsölni. Figyelmeztetés Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Csak ép bőrfelületen alkalmazható! Nyálkahártyákon nem alkalmazható! Nyílt láng közelében alkalmazni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni! Veszély H225                    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H319                    Súlyos szemirritációt okoz P101                     Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102                     Gyermekektől elzárva tartandó P210                     Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233                     Az edény szorosan lezárva tartandó. P305 + P351 +    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék P338                    eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313        Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501                     A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően. Elsősegélynyújtás: Belégzés:             A sérültet vigyük friss levegőre. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz. Bőr:                      Ha a termék sebbe kerül, mossuk le vízzel. Tartós irritáció kialakulása esetén orvoshoz kell fordulni. Szem:                   A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 10-15 percig. Forduljunk szemorvoshoz. Lenyelés:             A szájat alaposan ki kell öblíteni. Hánytatni tilos! Itassunk kis kortyokban 1-2 pohár vizet a sérülttel. Forduljunk orvoshoz. Hulladékkezelés: A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015.(VII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, lefolyóba, illetve a terméket hígítás nélkül közcsatornába juttatni. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött terméket ártalmatlanítás céljából gyűjtsük össze neméghető folyadékfelszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális folyadék megkötő) és helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett terület nagymennyiségű vízzel takarítható fel. Tárolás, eltarthatóság: Az eredeti, zárt göngyölegben, napfénytől, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve, hűvös helyen tárolandó. Tárolási hőmérséklet: 0-30°C között. Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 36 hónapig eltartható. Gyártási idő/Lejárati idő: lásd az első címkén. Kiszerelési egység: Lásd a csomagoláson Gyártja: Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark Forgalomba hozza: Plum Magyarország Kft., 8200 Veszprém, Erdész utca 4., Tel: 06-20/933-2000 NNK engedély száma: 42992-2/2018/KJFFO